تبلیغات
.:: یادداشت های عاشقانه پسر ایرونی ::. - به خاطر تو ...
چهارشنبه 10 مهر 1387

به خاطر تو ...

   نوشته شده توسط: پسر ایرونی    

" همه چیز را بخاطر تو دوست دارم من غم را در سكوت ،سكوت را در شب،شب را در بستر ،بستر را برای اندیشیدن به تو دوست میدارم من عشق را در امید ،امید را در تو ،تو را در دل، دل را در موقع تپیدن به خاطر تو دوست دارم ای دوست من خزان را به خاطر رنگش، و بهار را به خاطر شكوفه هایش و خدایی كه دل را برای تپش ،تپش را در پاسخ ،پاسخ را در چشمان قشنگ تو برای عصیان زندگی آفرید دوست دارم "